• post@totenalm.no
 • |
 • 955 50 679
 • |
 • Toten Almenning

 • Tilskudd til bruksberettigede og endring av bruksrettrabatt

  Lodd nr 3 vedtok i september 2016 å innføre tilskudd til bruksberettigede etter søknad. Det ble også vedtatt å gi bort 1 stk gratis årskort til hver eiendom med bruksrett i lodd nr 3 for kjøring på almenningens bomveger inklusive Garsjøvegen. Samtidig ble bruksrettrabatten uten søknad redusert fra 20 % til 10%.

  Les mer her 

  Powered by Edicra