• post@totenalm.no
 • |
 • 955 50 679
 • |
 • Toten Almenning

 • Mottok du kommunalt grøftetilskudd i 2016?

  Lodd nr 3 vedtok i september 2016 å innføre tilskudd til bruksberettigede etter søknad.

  Da 2016 var et overgangsår er det vedtatt at alle bruksberettigede i lodd nr 3 som fikk godkjent søknad om kommunalt grøftetilskudd, kan søke om grøftetilskudd iht gjeldende vedtekter for tilskudd til bruksberettigede.

  Powered by Edicra