• post@totenalm.no
 • |
 • 955 50 679
 • |
 • Toten Almenning

 • Lodd 3

  Bruksrettrabatt

  Toten almenning lodd nr. 3 yter virkesrett til alle bruksberettigede uten søknad. Denne ytelsen baserer seg på overskudd fra skogsdriften til Lodd nr. 3.  Denne ytelsen fastsettes av styret og består for tiden av 10 % rabatt hos Toten Byggsenter og XL Bygg, avd. Kolbu. Rabatten er for...

  Les mer

  Tilskudd til bruksberettigede

  I henhold til Bruksregler for Toten Almenning lodd nr 1,2,3,4,5 og Eina Almenning punkt 3.7 bokstav d), kan det avsettes midler til rabatt og bidragsordninger. De årene Toten Allmenning Lodd nr. 3 har et regnskapsmessig overskudd utover den alminnelige skogsdriften, åpnes det også for å...

  Les mer

  Årsberetning

  Årsberetning 2010 Årsberetning 2011 Årsberetning 2012 Årsberetning 2013 Årsberetning 2014 Årsberetning 2015 Årsberetning 2016

  Les mer

  Grus/Pukk

  Grus/Pukk

  Grustaket er utleid til Toten Pukkverk AS.

  Les mer

  Hytteutleie

  Hytteutleie

    Lett tilgjengelig, plassert langs Vestre Åsveg, ca. 17 km fra Lena sentrum, ligger den tradisjonsrike hytta Vesterås. En gang benyttet som overnatting og hvilested for slitne tømmerkjørere og deres hester,  idag modernisert som utleiested for de som søker ut i naturens stillhet vekk...

  Les mer

  Hytte/Tomter

  Allmenningen har to regulerte områder hvor det er to ulike planer. I tillegg har kommunen utarbeidet regler for eksisterende hytter innenfor LNF - områder, d.v.s. i områder som ikke er regulert.  Video fra Siselrotkampen hyttefelt Reguleringsplan for hytteområdet ved Hutjern Du finner...

  Les mer
  Powered by Edicra