• post@totenalm.no
 • |
 • 955 50 679
 • |
 • Toten Almenning

 • Bruksrettrabatt

  Toten almenning lodd nr. 3 yter virkesrett til alle bruksberettigede uten søknad. Denne ytelsen baserer seg på overskudd fra skogsdriften til Lodd nr. 3. 

  Denne ytelsen fastsettes av styret og består for tiden av 10 % rabatt hos Toten Byggsenter og XL Bygg, avd. Kolbu. Rabatten er for tiden begrenset til årlig kr. 10.000 pr bruksberettigede. Uttak av trelast som overskrider 10 000 kroner i rabatt innenfor samme år er søknadspliktig.

  Videre gis det bort 1 stk gratis årskort til hver bruksberettigede eiendom for kjøring på almenningens bomveger – Lodd 3 eller Garsjøvegen. Både kort og årsgebyr dekkes. Kort bestilles eller hentes på almenningskontoret. 

  Powered by Edicra