• post@totenalm.no
 • |
 • 955 50 679
 • |
 • Toten Almenning

 • Bruksrett rabatt

  Rabatten gis på materialer som skal brukes til landbruksformål eller våningshus på den bruksberettigede eiendommen.Det gis rabatt på hvit trelast, limtredragere, takstoler og impregnerte gjerdestolper. Egne regler gjelder for lodd nr. 3.

  Ta kontakt med Toten Tre XL Bygg eller Byggsenteret Toten for detaljer.

  Powered by Edicra