• post@totenalm.no
 • |
 • 955 50 679
 • |
 • Toten Almenning

 • Beiting

   

  Det vil også forekomme både storfe og sauer fra Lodd 2 inne på våre områder. Disse organiseres av egne beitelag. Arnfinn Degvold, tlf 41652115 leder storfesankelaget i Lodd nr 2.

  Turgåere oppfordres til varsomhet i omgang med beitedyr. Sitt gjerne ned og la et dyr frivillig komme bort til deg, men ikke gå mot flokker eller enkeltdyr med hund. Instinktet til dyra kan resultere i at de går til angrep, dette gjelder spesielt om de har kalv eller lam. Hundeeiere skal ha hunder i bånd under beitesesongen. Les artikkel om dette fra Totens blad.

  Hytteeiere som benytter strømgjerde rundt hytta skal kun benytte dette når de fysisk er tilstede. Ved avreise skal strømgjerdet fjernes, da det er fare for at dyr kan sette seg fast.

  Ser du dyr som har problemer, eller har spørsmål/informasjon i forhold til beitedyr, ta kontakt med respektive beitelag:

  De fleste storfe har dessuten navn og telefonnummer til eieren. I så tilfelle, ta direkte kontakt med vedkommende.

  I lov om bygdeallmenninger står følgende:
  "Eiendom med tilliggende bruksrett i bygdeallmenning har rett til beite med så stor besetning som kan vinterføs på eiendommen."

  Bildegalleri

  Powered by Edicra