• post@totenalm.no
 • |
 • 955 50 679
 • |
 • Toten Almenning


 • Tilskudd til bruksberettigede og endring av bruksrettrabatt

  Lodd nr 3 vedtok i september 2016 å innføre tilskudd til bruksberettigede etter søknad. Det ble også vedtatt å gi bort 1 stk gratis årskort til hver eiendom med bruksrett i lodd nr 3 for kjøring på almenningens bomveger inklusive Garsjøvegen. Samtidig ble bruksrettrabatten uten søknad redusert fra 20 % til 10%.

  Les mer her 

  Mottok du kommunalt grøftetilskudd i 2016?

  Lodd nr 3 vedtok i september 2016 å innføre tilskudd til bruksberettigede etter søknad.

  Da 2016 var et overgangsår er det vedtatt at alle bruksberettigede i lodd nr 3 som fikk godkjent søknad om kommunalt grøftetilskudd, kan søke om grøftetilskudd iht gjeldende vedtekter for tilskudd til bruksberettigede.

  Les mer

  Bruksrett rabatt

  Rabatten gis på materialer som skal brukes til landbruksformål eller våningshus på den bruksberettigede eiendommen.Det gis rabatt på hvit trelast, limtredragere, takstoler og impregnerte gjerdestolper. Egne regler gjelder for lodd nr. 3.

  Ta kontakt med Toten Tre XL Bygg eller Byggsenteret Toten for detaljer.

  Rådyrjakt i Toten almenning lodd nr 5 og Totenviken Grunneierlag

  Klikk her for å lese regelverket ift tildeling av rådyrjakt

  Les mer

  Hytte/Tomter

  Toten Almenning lodd nr 4 har ledige festetomter i Nybrenna hyttegrend

  Lodd nr 5 har ledige festetomter i Hersjøen hyttegrend og Fjæluhøgda hyttegrend. Se brosjyre for tomtene i lodd 5 her.

  Du får nærmere beskrivelse av våre ledige festetomter på Nybrenna, Hersjøen og Fjæluhøgda ved å klikke "Les mer".

  Les mer

  Vei/Bom

  Allmenningens veier er avgiftsbelagte. Det er bomstasjon hvor man kan kjøpe veibillett med VISA og MasterCard kort eller lignende ved alle veiene som går inn i allmenningen. Det kan  kjøpes årskort til veiene på Lodd 3 på Esso på Lena. Årskort til Garsjøveien og Hersjøvegen kan kjøpes på YX stasjonen på Skreia.

  Årskortet gjelder fra 1. januar til 31. desember uansett når man kjøper det på året. Årskortene fornyes i bommen første gang man bruker disse i et nytt år.
  Årsavgiften må da betales med bankkort direkte i bommen.

  Les mer

  Beiting

  Alle bruksbrettigede har beiterett. Beiting foregår normalt i tidsrommet fra begynnelsen av juni til midten av september. Det vil ofte gå igjen noen dyr etter dette, noe jegere som får tildelt jakt i våre områder må forholde seg til.

  Beitingen er organisert i beitelag. Østre Toten Beitelag lodd nr. 3 organiserer storfe (kviger og ammekyr), mens Toten 3 Sau og Geit organiserer sauer som beiter i Lodd nr. 3. Østre Toten Sau og Geit organiserer sauer som beiter i lodd nr 4 og 5. 

  Informasjon om slippdato kommer senere

  Les mer

  Skogsdrift

  Skogbruket i almenningen reguleres i første rekke av Skogbruksloven hvis formål  er å fremme skogvern og skogreising og legge vekt på skogens betydning for rekreasjon, landskap og livsmiljø. I tillegg kommer selvsagt Loven om bygdeallmenningerSikring av mangfoldet i skogen har ført til at områder i Toten Almenningslodd nr. 3 og 5 er fredet og hvor skogbruksaktivitet er forbudt. Allemannsretten som gir alle rett til å ferdes fritt i skog og mark setter krav til de som har ansvaret for almenningen tar hensyn til dette både når det gjelder natur og miljø og skogens bevaring. Likeså at norske sikkerhetskrav blir tatt hensyn til for de som arbeider i skogen.

  Les mer

  Beitedyr og turgåere

  Denne artikkelen stod i Totens blad i 2014

  Skrevet av: Mina B. Sveen, Totens Blad

  Tlf.: 61168757 / mobil: 41544337

  Sommeren på Totenåsen er et paradis for tur- og hyttefolket, men også for husdyra som får noen måneder i full frihet. Sameksistensen er ikke alltid knirkefri, og i fjor ble en kvinnelig turgåer hardt skadet da hun ble angrepet av ei ku som gikk på beite. 

   

  Les mer

  Historien

  Vi Christian den Syvende av Guds Naade, Konge til Danmark og Norge de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmersken og Oldenborg. - Gjør vitterligt: at Vi ved Vores Resolution af 4 Januari 1804, allernaadigst have bevilget, at de os tilhørende, Totens vestre og søndre Almindinger i Totens Fogderi og Christians Amt /: dog med Undtagelse af de deri beliggende skyldsadt og uskyldsadte Pladse, samt de av Jens Hagen i bruk havende Jordstycker :/ maae til Ejendom overdrages Almuen i Toten Præstegjelde for Kjøbesumma 1500 rdr ..........

  Les mer

  Kontaktskjema

  For- og etternavn:
  E-post:
  Telefonnummer:
  Din melding eller spørsmål:


  Powered by Edicra